Ahdistuneen kiintymyssuhdetyylin eheyttäminen

Kiintymyssuhdetyylimme määräytyvät sen mukaan, kuinka olemme tulleet kohdatuiksi lapsena. Turvallisesti kiintyneet ovat saaneet nähdyksi ja kohdatuksi tulemista lapsuudessaan ennustettavasti. Heidän tarpeisiinsa on vastattu lapsena välittömästi tai sopivan aika-ikkunan sisällä tarpeen ilmenemisestä. Silloin ei ole tarvinnut kannatella yksin liian suuria tunteita tai taakkoja, vaan ajatuksensa ja kokemusmaailmansa on voinut jakaa muiden kanssa. Turvallinen kiintymyssuhde on tärkeä pohja toimiville ihmissuhteille aikuisena. Turvallisen kiintymyssuhteen omaavat ihmiset pystyvät ratkaisemaan myös konfliktit ja kriisit läsnäolevammin ja paremmassa yhteydessä toiseen, ajautumatta itse hätätilaan.

Ristiriitaisesti kiintynyt, eli englanniksi anxious attachment style, ahdistuneesti kiintynyt, ei taas ole saanut ennustettavaa ja siksi luotettavaa kohtaamista lapsena. Aikuinen on toisinaan ollut lapsen tarpeita varten ja toisessa hetkessä lapsi on joutunut kokemaan vahvaa torjuntaa tai emotionaalista hylkäämistä vanhempansa taholta. Tällöin lapsi on joutunut kannattelemaan liian suuria asioita ja tunteita yksin. Hänen on tarvinnut kehittää suojakseen selviytymisstrategioita selvitäkseen näiden haastavien tunteiden kanssa. Erilaisia strategioita voi olla esimerkiksi yksin pärjääminen, vetäytyminen yhteydestä, torjunta, aggressio, lamaannus… Nämä toimintamallit palvelivat lapsena kun muita keinoja ei ollut mutta aikuisena tällaiset tavat yrittää ratkoa tilanteita aiheuttavat usein vain lisää ongelmia. Lapsen tasolta kun ei  voi ratkoa aikuisten ongelmia. On löydettävä aikuinen sisältään, jotta voisi toimia rakentavasti.

Parisuhde on hyvin usein tiedostamaton peili varhaislapsuudessa opittuihin kiintymyssuhdemalleihin. Nämä mallit  juontavat juurensa lapsen ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen ja kohtaamisen dynamiikkaan.

Ahdistus sanana kuvaa mielestäni täydellisen osuvasti ristiriitaisen kiintymyssuhdetyylin herättämiä tunteita. Nämä repivät ahdistuksen tunteet heräävät vahvana ihmissuhteissa. Yksinoleminen voi olla helppoa ja neutraaliakin, mutta kun kuvioon tulee uusi ihminen ja parisuhde, kiintymyssuhdetyyli aktivoituu. Vanhat tunteet saattavat alkaa hallita tilannetta menneestä, vaikka nykyhetkessä kaikki olisi hyvin. Tilanteeseen saattaa myös heijastaa oman menneisyytensä vuoksi ongelmia joita siinä ei ole. Toisaalta saatamme jatkuvasti toistaa lapsuudesta omaa ja vanhempiemme välistä dynamiikkaa parisuhteissa, jotta voisimme tulla siitä tietoiseksi ja parantua.

Yleensä ahdistuneesti eli ristiriitaisesti kiintynyt löytää rinnalleen välttelevän kumppanin. Välttelevän kumppanin kanssa ahdistuneesti kiintynyt pystyy toteuttamaan sellaista kokemusta  rakkaudesta, jonka hän omaksui lapsena.

Vetäytyvän kiintymyssuhdetyylin omaava ihminen ei ole saanut kohdatuksi tulemista lapsena ja on siksi oppinut pärjäämään yksin omien tunteidensa kanssa. Vetäytyessään henkilö kokee olevansa turvassa. Tunteiden jakaminen ja niiden kohtaaminen yhdessä voi olla välttelevän kiintymyssuhdetyylin omaavalle  uhkaavan ja pelottavan tuntuista , koska siihen ei ole koskaan oppinut. Lapsuudessaan ei ole saanut nähdyksi tulemista tai omille tunteille ei ole ollut lupaa ja tilaa. Siksi tunteet on oppinut piilottamaan muilta ja niiden näyttäminen muille, jo ajatuksen tasollakin,  saattaa tuntua  hylkäämiskokemukselta. Nuo tunnemuistot tulevat tietenkin lapsuudesta, jolloin koki niin usein hylätyksi tulemista tunnetarpeissaan. Kun emotionaalista hylkäämistä joutui kokemaan toistuvasti, siihen joutui alistumaan. Tällöin lapsi ei   enää edes yrittänyt saada nähdyksi tulemista vaan suojautui vetäytymällä omaan kuoreensa. Tämä tyyli kantautuu usein silloin myös aikuisuuteen.

Kun ristiriitaisesti kiintynyt aloittaa ihmissuhteen hän kokee rakkaudeksi usein epätoivon ja ahdistuksen sävytteistä tunnekokemusta, Tämä ahdistus syntyy pohjimmiltaan siitä, ettei tule kohdatuksi täysin omana itsenään. Kun ei tule kohdatuksi omana itsenään niin ei synny yhteyttä itsen ja muiden välille. Tämä vajavuus vuorovaikutuksessa synnyttää tuskallisen tunteen, joka jää päälle lapsuudesta.

Ahdistuneesti kiintynyt on tottunut lapsuudessaan hakemaan ja etsimään kohdatuksi tulemisen kokemusta, siksi häntä puhuttelee parisuhteissakin tietynlainen epävarmuus. Tuon epävarmuuden aiheuttaman ahdistuksen tunteen tämän kiintymyssuhdemallin omaava henkilö lukee usein rakkauden tunteeksi. Se on rikkirepivän ja pakahduttavan tuntuista kissa hiiri – leikkiä jossa voi kokea tunteitaan äärilaidasta toiseen rakkauden nimissä. Tosiasiassa tällaisessa asetelmassa on aktivoitunut lapsuudesta tuttu selviytymisstrategia oman olemassaolonsa ja hyväksytyksi tulemisen turvaamiseksi. Kun ymmärtää, ettei ahdistuksen tunteella ole mitään tekemistä rakkauden kanssa, voi alkaa eheytyä ahdistuneesta kohti turvallista kiintymyssuhdetyyliä.

Turvallisessa kiintymyssuhteessa mitään jahtaamisleikkiä ei ole. Toinen ihminen on emotionaalisesti saatavilla, tulee kohti, ottaa vastuun siitä mitä tilanteeseen tuo ja huolehtii omalta osaltaan turvallisen tilan ja yhteyden säilymisestä parisuhteessa. Turvallinen kiintymyssuhde voi ahdistuneen kiintymyssuhdetyylin omaavan kannalta tuntua tylsältä, epäkiinnostavalta ja platoniselta. Se kun ei herätä ollenkaan niitä tunteita mitä ahdistuneesti kiintynyt on tottunut tuntemaan rakkautena.

Kun oma kiintymyssuhdetyyli eheytyy ihmissuhteiden dynamiikan alkaa nähdä toisin.

Kun tajusin miten oma kiintymyssuhdetyylini aktivoitui ihmisten kanssa, jotka olivat aina jossain määrin menossa pois päin, aloin ajatella, että jahtaamisen sijaan minun on hyvä pysähtyä itseni äärelle.  Ymmärsin, ettei se kipu jota näissä suhteissa tunnen ole intohimoa tai rakkautta, vaan lapsuudesta juontuvaa vaille jäämistä ja yhteydettömyyden kokemusta. Ja tässä hetkessä yhteydettömyyttä ennen kaikkea itseeni. Pysähdyin ja aloin kuulostella, mitä nämä omat tunteeni ja kipuni minulle viestittivät. Kun lopetin jahtaamasta toista minulle tuli tilaa nähdä itseni. Aloin ottaa oman kipuni vastaan, itkeä suruni ja vaille jääneisyydestä johtuneet kipuni pois. Sen myötä oma kiintymyssuhdetyylini alkoi eheytyä. Turvallinen ihmissuhde alkoi tuntua ainoalta oikealta vaihtoehdolta ja oli helpompaa rajata kaikki muu pois.

Kiintymyssuhdetyylin voi eheyttää opettelemalla tuomalla itsensä turvaan. On vaihdettava näkökulmaa ja alettava toimia konkreettisesti toisin. Sen sijaan, että kohdistaa huomion ulkopuolelleen: ”miten minä voisin saada toisen ihmisen rakastamaan itseäni”, tuokin huomionsa siihen miten itse voi tässä hetkessä suoda itse itselleen rakkauden ja turvan kokemuksen. Millä tavalla voi olla itselleen turvallinen ja huolehtiva aikuinen tässä hetkessä.

Ahdistuneessa kiintymyssuhdetyylissä turvan tunnetta ja rakkautta haetaan ulkoapäin. Turvallisessa kiintymyssuhteessa koetaan, että rakkaus on itsessä. Turvallisesti kiintynyt kokee sisäisesti, että on jo valmiiksi hyväksytty ja rakastettu ja on siksi kunnioittavan vastavuoroisen rakkauden arvoinen.

Kiintymyssuhdetyylinsä voi eheyttää tulemalla tietoiseksi. omista käyttäytymismalleista ja tekemällä sisäistä työtä niiden eheyttämiseksi.

Olen luonut verkkokurssin oman sisäisen turvallisuuden tunteen vahvistamiseksi. Tämä kurssi on erittäin hyvä pohja myös kiintymyssuhdetyylin eheyttämiseksi. Jaan siinä ne keinot, joilla olen itse oppinut ylläpitämään ja vahvistamaan sisäistä  turvan tunnetta omassa elämässäni. Sisäinen turvan tunteen vahvistuminen luo pohjan muuttaa ja eheyttää myös kiintymyssuhdetyyliään. Kiintymyssuhdetyylien muuttaminen vaatii itseltä tietoisuutta siitä, miksi toimii niin kuin toimii. Uudenlaisen tietoisuuden syntyminen vaatii turvaa, jonka päälle oivallukset syntyvät. Luomalla turvaa omaan elämään pystyy rauhanomaisemmin tarkastelemaan omaa toimintaansa reaktiivisuden sijaan.

Voit lukea kurssista lisää ja ilmoittautua mukaan tästä linkistä. 

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *