Huonoon itsetuntoon ei kannata tyytyä

Itsetunnolla tarkoitetaan sitä tunnetta ja käsitystä mikä ihmisellä on itsestään. Se voi sisältää paljon erilaisia tekijöitä kuten itseluottamus, yhteyden tunne toisiin, minäkuva, ja tunnetta omasta kyvykkyydestä erilaisiin asioihin. Itsetunto vaikuttaa moniin elämän osa-alueisiin ja siksi se on niin olennainen asia. Huono itsetunto voi aiheuttaa paljon ongelmia elämässä, siksi siihen on tärkeää kiinnittää huomiota. Ja hyvä uutinen on, että itsetuntoonsa voi vaikuttaa läpi elämän.

Itsetunto on enemmän kuin tunne, että pitää itsestään. Se on myös tunnetta siitä, että ansaitsee rakkautta ja arvostaa omia ajatuksiaan, tunteitaan, mielipiteitään, tavoitteitaan ja kiinnostuksen kohteitaan. Huono itsetunto ei vaikuta vain siihen mitä tuntee itsestään ja miten kohtelee itseään, se on myös sitä miten annat muiden kohdella itseäsi. Se vaikuttaa kykyysi muodostaa kannustavia sinua tukevia ihmissuhteita ja motivaatioosi tehdä asioita, joita haluat elämässäsi toteuttaa.

Huono itsetunto vaikuttaa ihmisen ajatuksiin, tunteisiin ja käytösmalleihin. Joskus se voi näkyä itsestä voimakkaammin ja selvemmin, mutta usein vaikutus on hienovarainen. Huono itsetunto voi näyttäytyä negatiivisena tapana puhua ja ajatella itsestä. Joillakin se näkyy tarpeena miellyttää muita ja olla kaikkien hyväksymä.

Huonon itsetunnon omaava ihminen ei luota omiin kykyihinsä. Hyvä itsetunto taas on omiin kykyihin ja mahdollisuuksiinsa luottamista. Huonon itsetunnon omaava ihminen kokee, ettei hänellä ole juurikaan vaikutusmahdollisuuksia omaan elämään. Hän on saanut minäkuvaa vääristävää peilausta kenties lapsuudesta saakka. Silloin on alkanut uskoa tuohon vääristyneeseen peilaukseen niin vahvasti, että samaistuu siihen täysin ja pitää sitä samana kuin aito todellinen itse.

Aito todellinen itsemme on täynnä potentiaalia ja mahdollisuuksia. Jos kokee itsensä huonoksi, on samaistunut väärään minätuntoon. Huonommuuden tunne ei ole todellisuutta. Se on väärä uskomus. Ja siksi sen voi muuttaa.

Huonon itsetunnon omaava ihminen vertailee itseään muihin ja kokee huonommuuden tunnetta toisten menestymisestä ja onnesta. Tästä tunteesta on mahdollista tunnistaa, että itsessä on mahdollisuudet samaan. Nuo mahdollisuudet ovat vain alistuneisuuden alla. Kun lunastaa takaisin yhteyden aitoon itseensä, tunne omista mahdollisuuksista kasvaa ja tulee todelliseksi.

Vääristyneestä minäkuvasta, joka väistämättä aiheuttaa on huonoa itsetuntoa, on hyvä pyrkiä tulemaan ulos. Asiasta voi oivaltaa tärkeitä asioita jotta se mahdollistuu. Jos itsetunto on huono, siihen ei kannata tyytyä vaan sitä todella kannattaa työstää.

Huonosta itsetunnosta johtuvat ilmiöt omassa elämässä voi olla kohtuuttomia siihen nähden millainen elämä meille muuten voisi olla mahdollista. Huono itsetunto aiheuttaa arvottomuuden, kyvyttömyyden ja lamaannuksenkin tunteita. Se voi lisätä myös yksinäisyyden tunnetta. Sillä jos ihminen ei arvosta itseään, hänen voi olla vaikea pyytää apua toisilta. Avun tarve saattaa saada huonommuuden tunteen vahvasti esille ja sitä voi joutua peittelemään ettei sisin tunne arvottomuudesta paljastuisi muille. Ihminen voi myös kokea, ettei ole auttamisen arvoinen. Avun pyytäminen voi saada tuntemaan häpeää. Omat tarpeet ja tunteet eivät ole tärkeitä, vaan enemmänkin hävettävä asia.

Huonon itsetunnon omaava ihminen murehtii ja huolehtii asioita etukäteen kohtuuttomasti. Hän ei osaa tehdä päätöksiä ja päätöksen tekemisen jälkeen saattaa kokea, että ovat tehneet väärän valinnan.

Huonon itsetunnon omaava henkilö ei pysty vastaanottamaan hyvää palautetta tai kehuja itsestään. Heillä ei ole hyvää käsitystä itsestään, joten muiden sanomiset eivät ole heille itselleen totta. Kehut saattavat jopa suututtaa. Ja aiheuttaa lähinnä epäilyksen ja epäluottamuksen tunteita. Toisen sanomiset saattaa tuntua niin vieraalta, ettei niitä pysty liittämään itseensä. Huonon itsetunnon omaavalle ihmiselle saattaa kehuista tulla tunne, että toinen liioittelee tai jopa valehtelee.

Kun ihmisellä on huono itsetunto hän saattaa keskittyä ajattelemaan jatkuvasti vain puutteitaan, haasteitaan ja epäonnistumisiaan. Silloin tilanteet ja mahdollisuudet löytää itsestään kykyjä ja uusia voimavaroja voi lipua ohitse. Silloin ihminen ei tunnista vahvuuksiaan, ainoastaan heikkoutensa.

Huonon itsetunnon omaavalla ihmisellä on usein jotain negatiivista sanottavaa itsestään. He syyttävät itseään kun asiat menevät pieleen ja löytävät aina jotain vikaa persoonastaan, kyvyistään ja ulkonäöstään.

Epäonnistumisen pelko rajoittaa huonon itsetunnon omaavaa ihmistä edes yrittämästä uusia asioita. He epäilevät tai pitävät jopa mahdottomana kykyään menestyä. Samalla kun he pelkäävät epäonnistumista, he välttelevät haasteita.
Huono itsetunto aiheuttaa tulevaisuuden näköalattomuutta. Silloin ei usko, että asiat voisivat mennä paremmiksi tai, että itsellä olisi keinoa muuttaa asioita parempaan suuntaan. Ihmisellä on voimaton olo elämänsä suhteen, vaikka kaikki valta muuttaa tilanteita olisi oikeasti itsessä. Tämän vuoksi ihmiselle saattaa olla mahdotonta osallistua sellaiseen tekemiseen mikä voisi parantaa ihmisen elämää. Ihminen sabotoi silloin helposti omia mahdollisuuksiaan.

Huono itsetunto on myös rajattomuutta. Jos omia kykyjä, tunteita ja rajoja on lapsena kunnioitettu, ihminen kasvaa itsekin arvostamaan niitä. Ihminen joka ei ole saanut arvostavaa kohtelua, ei arvosta itseään, eikä omia rajojaan. Sen vuoksi hän saattaa joutua kokemaan huonoa kohtelua elämässään. He saattavat jopa kokea syyllisyyttä siitä, että vetävät rajoja ja pelkäävät loukkaavansa muiden tunteita sillä. Muiden tarpeet ja tunteet menevät ihmisen omien edelle. Ihminen arvostaa silloin muiden tunteita omiensa sijaan. Hän odottaa muiden kunnioittavan omia rajojaan ja jos näin ei tapahdukaan, kokemukset saattavat saada ihmisen arvottomuuden tunteen vain lisääntymään. Tunne siitä, että hän ei ole arvokas, kasvaa.

Muiden miellyttäminen ja toisten tarpeisiin sopeutuminen on myös merkki huonosta itsetunnosta. Ulkoisen tunnustuksen vuoksi, ihminen joka ei arvosta itse itseään, menee helposti omien tarpeidensa yli tehdäkseen muiden olon onnelliseksi ja miellyttäväksi. Silloin on tärkeämpää, että muut pitävät itsestä. Omilla tunteilla ja tarpeilla ei ole niin suurta merkitystä. Ihminen ei välttämättä edes tunnista mitä omat tarpeet ovat, jos on koko ikänsä tottunut miellyttämään muita.

Tämä kaikki on mahdollista muuttaa. On mahdollista löytää yhteys aitoon itseen, kaiken vääristävän peilauksen takaa. Tarvitsemme tähän tueksemme oikeanlaiset työkalut ja harjoitukset. Olenkin koonnut verkkokurssin muotoon kattavan ja syvällisen paketin miten opit uskomaan itseesi. Ja millä tavalla näet itsesi arvokkaana ja alat uskoa kykyihisi ja lahjoihisi. Meillä kaikilla on annettavaa tässä maailmassa. Heikko itsetunto estää näkemästä sen. Tee itsellesi ja koko maailmalle palvelus, aloita matka arvokkaan itsesi äärelle. Kurssin käytyäsi olet saanut valtavan määrän oivalluksia ja konkreettista tuntumaa siitä, miten lahjakas, kyvykäs ja pystyvä olet kaikkien uskomustesi alla. Älä tyydy kokemaan itseäsi huonoksi, vaan muuta uskomuksesi puolellesi tänään. Jos sinulla on siivet maassa, nyt on aika levittää ne ja lähteä lentoon!

Verkkokurssi MINÄKUVA KUNTOON – AVAIMET PAREMPAAN ITSETUNTOON on nyt myynnissä tällä sivulla. Klikkaa kuvaa ja pääset ostamaan kurssin nyt lanseeraushintaan.

Kirjoituksessa käytetty apuna ja inspiraationa artikkelia: https://www.verywellmind.com/signs-of-low-self-esteem-5185978

Lue myös artikkelini:
Milloin on oikea aika aloittaa?
Itsensä rakastaminen ei ole vaahtokylpyjä vaan autenttisuutta
Aika herätä
Sisäisen turvan tunteen vahvistaminen -verkkokurssi
Trauma on hermostossa; Triggeröityminen ei ole valinta
Se miten puhumme toisillemme kertoo sisäisestä turvan tai turvattomuuden tilasta
Suurin terveysriski
Selviytymismekanismeista aitoon minuuteen

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *