Kasvava tietoisuus lisää myötätuntoa maailmaan

Taas kävimme eilen eduskuntavaalit ja itse katsoin koko vaalilähetyksen loppun asti. En juurikaan seuraa politiikkaa mutta näistä vaaleista teki minulle kiinnostavan Katariina Sourin ehdokkuus. Valitettavasti hän ei pääässyt jatkoon mutta joka tapauksessa minulle jäi positiivinen fiilis lopputuloksesta. Minulla ei ole suuria odotuksia politiikan suhteen, koska sillä kentällä asiat muuttuvat hitaasti. Näen nämä vaalit kuitenkin merkkinä siitä, että tietoisuus on lisääntynyt.

Perussuomalaisten nousukin kertoo minulle tietoisuuden kasvusta. Se osa ihmisistä jotka suurimmaksi osaksi ennen edustivat nukkuvien puoluetta ovat heränneet vaikuttamisen mahdollisuuteen. Ensimmäinen askel tiedostamisessa onkin se, että ymmärtää voivansa tehdä asioille jotain. Ennen kuin alamme tiedostaa olemme reaktioiden vallassa. Perussuomalaisten kannatus voi olla myös reagointia.

Tiedostamisessa on erilaisia tasoja. Oman pelkonsa suojeleminen ei välttämättä ole kovin korkella tietoisuudessa, se on enemmäkin luonnollinen selviytymisreaktio ja näistä reaktioista käsin tehdään nyt myös paljon politiikkaa. Tarvitsemme heimovoimaa ja perussuomalaiset luovat yhdenlaisen heimon turvakaaret.

Monen elämä perustuu taistele pakene tilasta elämiseen ja tietoisuuden kasvun myötä se näkyy yhä laajemmin. Aijemmin tämä pelko määritti ja loi monen pikkukylän ahdasmielistä yleistunnelmaa. Nyt tuo pikkukylien pelkoon perustuva pirmitiivinen suhtautuminen on noussut politiikan kentille erittäin näkyvästi. Perussuomalaiset ovat paikanneet jo vuosia tätä politiikan kentältä puuttuvaa aukkoa. Ihmiset samaistuvat suoraviivaiseen linjaan ja kun asiat esitetään yksinkertaisella tavalla. Kuinka monelle politiikka jää etäiseksi juuri siksi, että kokee itse olevansa täysin sen ulkopuolella? Perussuomalaiset tuo politiikkaa lähemmäs matti meikäläistä. Kuten sanottu vaikuttamisen mahdollisuuden heräämienn omaan elämään on tietoisuuden portailla ensimmäisiä askelia. Perussuomalaiset antavat monelle oljenkorren siihen helposti samaistuttavana niin monille.

Emme voi tietää toistemme tunnemaailmasta mitään ja hyvin usein mielipiteemme perustuu kokemuksiimme. Koitamme turvata sitä osaa itsestämme mikä vielä elää pelossa. Viha on pelon suojelija. Sen sijaan, että tuomistemme toistemme vihasta voisimme olla kiinnostuneita siitä mikä tässä maailmassa pelottaa. Pelko ei tee ihmisestä heikompaa sinänsä vaan se kertoo hänenaiemmasta  kokemusmaailmastaan tai taidostaan ottaa etäisyyttä tunteisiin.

Tietoisuus kasvaa kun turvan tunne lisääntyy ja me voimme omalta osaltamme lisätä tietoisuuden kasvua olemalla kiinnostuneita lähimmäisistämme. Sillä tavalla luomme tilaa kasvulle, pelon sijaan.

DSC_0645

Turvaa voimme tuoda ensisijaisesti vasta kun  hoidamme oman turvallisuuden tunteemme kuntoon. Turvan tunne lisääntyy kun opimme toimimaan omien rajojemme mukaan. Niin jaksamisen kuin ihmissuhteidenkin osalta. Millaista kohtelua toisiltamme siedämme, mitä olemme valmiita uhraamaan terveydestämme jne. Voimme asettua itsemme puolelle. Kun ihmisellä on hyvä olo hän haluaa automaattisesti hyvää muille.  Vain pahoinvoiva ihminen haluaa toisille pahaa. Hän haluaa siirtää pahanolonsa toisetn harteille. Pahaolo juontaa juurensa yleensä puutteellisesta perusturvasta. Ihminen suojelee itseään tiedostamattaankin. Mutta tieotinen ihminen asettuu itse itsensä puoleen. Suurin työ tietoisuuden kasvattamisessa onkin ensin hoitaa oma tonttinsa kuntoon.

Syyttelemme muita tyhmiksi, haukumme eri mieltä olevia, pidämme heitä idiootteina. Vihapuhe on kasvanut omaksi käsitteekseen yhteiskunnassamme viime vuosina. Ärsyynnymme toistemme mielipiteistä niin, että joidenkin tekee mieli vaientaa vastapuoli. Se, ettei hyväksy muiden mielipiteitä kumpuaa usein tiedostamattomuudesta. Mitä tietoisemmasta ihmisestä kyse sen vähemmän hän tuomitsee muita. Mitä tietoisempi ihminen sen enemmän vastuuta hän on ottanut aidosti vastuuta itsestään.

Suuntaa energia muutokseen.

Jokaisesta meistä löytyy syyt käytöksellemme ja hyvin usein ulkopuolisena niitä voi olla todella vaikea ymmärtää.  Kun koitamme nähdä sanojen taakse rakennamme siltaa ihmisyydessä. Mieli on ovela ja se luo erilaisia selviytymisstrategioita. Nämä selviytymisstrategiat voivat olla osana politiikkaa. Vaatii tietoisuutta nähdä ihmisten sanojen ja tekojen taakse. Psykologinen peli pyrkii yleensä peittämään heikkouksia. Ihminen esittää itsensä valheellisesti defensiivisen vahvana, mutta se on vain naamio heikkoudelle ja epävarmuudelle. Sisältä pelkkää tyhjää. Tuo defensiivisyys pitää aina itseään parempana ja arvostelee mielellään muita. Autenttisena, rehellisenä itselleen, ei ole tarvetta peiterooleille. Mutta niin moni elää vielä pelossa defensiivisyys ainoana turvana. Voiko pelokasta lasta syyttää pelostaan? Ei voi. Häntä pitäisi ymmärtää.

Tiedostamisen portailla lukee myös, että muuttaakseen asioita niistä on otettava täysi vastuu.

Huolimatta siitä, että kannatan erilaisia asioita kuin perussuomalaiset niin en voi silti sanoa kenenkään olevan väärässä. Itselläni ei ole siihen mitään tarvetta. On asioita jotka lisäävät aitoa hyvinvointia ja sellaisia mitkä vähentävät sitä suojaamalla pelkoa. Kun pelosta voi puhua ääneen päästään luomaan aitoja perustuksia. Minun ehdokkaani oli Katariina Souri, koska hän oli aidosti niin vahva, että pystyi omassa vaalikampanjassaan tuomaan myös omat epävarmuutensa esille. Se edustaa minulle suurta ihmisyyttä. Kun ihminen ei hae hyväksyntää muilta hän on luotettava! Kun ihminen ei myy arvojaan suosion edessä häneen voi luottaa. Siksi politiikan kenttä ei ole kovin luotettava koska se perustuu psykologiseen valtapeliin ja ihmisten heikkouksien peittelemiseen. Sellaiselle pohjalle ei voida luoda mitään aidosti vaikuttavaa.

Tämä maailma muodostuu juuri sellaiseksi kuinka paljon ihmiset ovat heränneet tiedostamaan asioita. Nykyjan valossa tietoisuus on kasvanut aivan huikeasti paljon enemmän jo verrattuna viimekertaisiin vaaleihin. Huomaan sen siitä miten paljon uusia pieniä puoleita oli pyrkimyssä eduskuntaan. Se on huikeaa koska aikaa on kulunut vain 4 vuotta. Moni ihminen ajaa määrätietoisesti ihmisen oman vastuuvapauden puolesta oman elämänsä suhteen esimerkiksi puhumalla vaihtoehtohoitojen puolesta. Katariina Souri nosti myös kampanjassaan esille medikalisaation ongelmat ja hänen haastattelussaan oli myös mm shamanismia esille tuonut Susanna. Vaikka shamanismi on vanha perinne niin se on nousemassa uudelleen ihmisten eämään. Me tarvitsemme juuriamme ja  luontoyhteyttä. Me olemme lopulta ykseystietoisuutta. Siihen samanismi on yksi väylä. Perussuomalaisen ilmastopolitiikkaa väheksyvä asenne kertoo sekin tiedostamattomuudesta. Emme ole mitään ilman luontoa. Ilmastopolitiikkaa vastustamalla  varjeltu työpaikka ei ole mitään ilman puhdasta ilmaa ja luonnonmonimuotoisuutta joka ylläpitää meidänkin elämää. Tuossakin näkee miten lyhytnäköistä on pelon hallitsema ajattelu. Se kertoo jälleen yksilötasolla olevasta turvattomuuden pelosta. Kuvyttömyydestä nähdä kokonaisuus jossa elämme.

Tarvitsemme kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevaa hoitoa joita vaihtoehtohoidot edustavat, ympäristövastuullisuutta ja aidosti perusturvaa tukevia palveluita. Kohdatuksi tulemista, yhteyttä toisiin ja yhteisöllisyyttä.  Ne ovat pohjimmaisia tarpeitamme. Jos perustarpeet leikataan pois jää pahoinvointia. Nykyajan yhteiskunta ei ole pystynyt vastaamaan perustarpeisiimme koska pahoinvointi lisääntyy. Silloin asiat eivät ole oikealla tolalla. Hyinvointiamme ei aidosti määritä bruttokansantuote vaan yhteisöllisyys ja lähimmäisestä välittäminen. Jos politiikan tarkoitus on säätää vaain markkintalouden lukuja niin jotain todellista on unohtunut! Perusturvaa ei luoda numeroilla.

Tietyille ihmisille elämä on vain materiaa. Sekin on mielestäni sitä primitiivitasoa, pyritään varmistamaan perusturvaa. Ihmiset ovat kuin pelinappuloita ja luvut menevät kaikessa edelle. Se on lyhytnäköistä. Turvan tunne on ihmisille suuri tarve ja sitä ei voi väheksyä. On upeaa saada asua itsenäisessä maassa jossa meillä on asiat materiaalisella tasolla huikean paljon paremmin kuin monissa muissa maissa maailmalla. Voimme olla joka päivä kiitollisia siitä, miten vauraassa yhteskunnassa saamme elää. Mutta materian luomalta perusturvan tasolta voidaan lähteä kasvattamaan tietoisuutta laajemmaksi. Sen ei tulisi pysähtyä pyörimään vain kehää.

Tietoisuus voi herätä monella tavalla. Yleensä se tarvitsee jonkin henkilökohtaisen herättävän kokemuksen. Se voi olla yksi lause jonka lukee,  kirja tai esimerkiksi televisioohjelma jonka kautta tietoisuus lisääntyy. Toisen ihmisen sanat tai tarina voi herättää. Se voi olla myös täysin henkilökohtainen heräämisen hetki jonkin oivalluksen kautta. Nuo oivallukset voivat yllättää hampaita harjatessa, olohuoneessa, unessa tai metsässä. Koskaan ei tiedä milloin tietoisuus avautuu ja nytkähtää ihmisellä uusiin asetuksiin. Näiden oivallusten myötä maailmamme muuttuu yksi kerrallaan.

Näissä vaaleissa näen, että näitä oivalluksia on syntynyt lisää verrattuna viime vuoteen! Ihmiset olivat heränneet äänestämään, tasa-arvo toteutui vaalituloksessa jälleen hiukan eteenpäin kun naisten ja miesten lukumäärä eduskunnassa alkaa lähestyä enemmän toisiaan, ympäristöasiat ja suvaitsevaaisuus kantoivat pehmeämpiä arvoja kannattavien  puolueiden vaalivoittoon.

En ota kantaa poliittiseen järjestelmäämme, ja kuinka asioita voidaan sieltä käsin muuttaa. Olen nähnyt sen lähinnä aikuisten hiekkalaatikko leikkinä mutta kyllä toivoni heräsi näiden vaalien myötä, että ehkä hiekkalaatikolle on ilmestymässä yhä enemmän myös oman vastuunsa tuntevia aikuisia. Aikusia jotka ymmärtävät vastuun omasta hyvinvoinnista laajenevan myös ympäristöön ja yleiseen hyvinvointiin.

Vastuu on vapautta.

Usko omiin vaikuttamisen mahdollisuuksiin kuolee pikkuhiljaa lapsuudesta aikuisuuteen jos näemme ympärillämme vain omasta elämästään  vastuun muille siirtäneitä ihmisiä. Alamme sopeutua siihen ajatukseen, että menemme  ”vain virran mukana” eikö tekemillämme asioilla ei ole sen suurempaa merkitystä. Tämä aika on vastuuseen heräämiseen aikaa. Tutustumista omaan voimaamme. Joudumme itse kohtaamaan turvattomuuden ja kaikki kokemuksemme. Olemme ikään kuin hukanneet paloja itsestämme matkan varrella ja tietoisuuden portaita kulkemalla noudamme noita paloja takaisin. Tulemme kokonaisiksi. Ymmärrämme, että menneisyyden kokemukset eivät ole meidän vikamme mutta on meidän vastuullamme käydä ne läpi ja käsitellä ne. Tietyllä tietoisuuden tasolla omista ogelmista syytellään vain muita tai odotetaan jonkun muun korjaavan oman elämämme ongelmat. Tätä näkee hirveän paljon. Onneksi näkee myös yksilötason heräämistä nykyisin paljon ja se luo toivoa.

LeikkiluolaBanneri400x500

Olen itsekin koittanut löytää vastuuhenkilöä elämääni vuosien ajan ulkopuoleltani, mutta viime vuosina olen tajunnut yhä kirkkaammin, että sellaista ei löydy kuin peiliin katsomalla. Tietoisuus on ennen kaikkea koko ajan laajenevaa ymmärryskyky siitä, että toisia ei voi tuomita heidän tietoisuuden asteestaan. Olisi opittava luomaan sellaisia menetelmiä joiden kautta yhä useamman silmät voisi aueta. Laajempaa tietoisuuden heräämistä tapahtua. Tietoisuus kasvaa aina turvan kokemuksessa. Moni itse kaltoinkohtelua kokenut on kääntänyt näistä tapahtumista tulleen oman vihansa   maailmaan. Jos tutustuisimme vihaa kylväsiin ihmisiin ja kuulisimme heidän lapsuustarinoitaan saattaisimme kokea halveksunnan sijaan enemmän myötätuntoa. On myös monia tarinoita miten kasvaessaan tiedostamaan menneisyytensä vaikutuksia ihminen on käntänyt kelkkansa myötätunnolla itsensä puoleen ja halunnut alkaa auttaa muitakin. Tähän tarvitaan aina omaa heräämistä. Muut voivat tukea siinä vain lisäämällä rakkaudellista ilmapiriiä.  Tuomitseminen ja osoittelu saa pelokkaat ihmiset vain enemmän vetäytymään poteroihinsa.  Se on ihan luonnollista.

Heimovoima luo turvaa. Yleensä heimo pyrkii turvaamaan vain oman laumansa etua. Tietoisuus lisää ymmärrystä ja hyväksynnän kykyä. Tiedostamattomuus aiheuttaa tuomitsemista. Lyömisen sijaan voisimme heittää hukkuvalle köyden. Kun ihmisellä on paha olla ja paljon pelkoja niin hänen olonsa ei parane siitä, että häntä murjotaan. Itselleni toimivin apu on aina ollut välittävä kysymys esimerkiksi ”Mitä sinulle kuuluu?” ”Mitä sinä juuri nyt kaipaat?”

Meidän ei tarvitse olla samaa mieltä ymmärtääksemme toisiamme. Mutta vaikka emme ole samaa mieltä voimme oppia aidosti kuulemaan mitä sanojen takana on. Ja jotta tietoisuus voisi kasvaa entisestään kaikkien yhteiseksi hyväksi tämänkaltaista asennetta tulisi lisätä. Mitä enemmän ihminen tiedostaa sen suuremmat mahdollisuudet hänellä on tuoda maailmaan lisää myötätuntoa. Sen sijaan, että nostaa esille omaa paremmuuttaan ja muiden tyhmyyttä voisikin asettua samalle viivalle ja yrittää ymmärtää. Sen sijaan, että lähtisi toimimaan pelon ohjaamana voisikin kysyä mitä asioita mitä minä haluan luoda tähän maailmaan, ja suunnata energiansa niihin toimimalla.

Teot ovat vaikuttavin asia. Vääriä ja vahingollisia tekoja ei tule sallia mutta toistemme ajatusmaailmaan tutustuminen voi antaa todella paljon. ”Pahojen” sanojen ja ajatusten takana on yleensä   paljon hätääntyneisyyttä ja nähdyksi tulemisen tarvetta.

Toisen ymmärtäminen vaatii  itsensä hyväksymisen taitoa.

Suomalainen keskustelukulttuuri on mielestäni kestänyt hyvin huonosti ”väärässä olemisen” tunnetta ja siksi siinä on niin paljon vastakkainasettelua. Tietoisuuden portailla on mahdollista kehittää myös omaa itsetuntoaan tiedostaen sen, ettei väärässä oleminenkaan tee meistä huonompia. En usko väärässä olemiseen sinänsä, uskon erilaisiin perspektiiveihin ja siitä käsin jokainen on oikeassa, omasta näkökulmastaan käsin. Ja mielipiteen muuttaminen ei ole esisijassa sen myöntämistä, että oli väärässä vaan sitä, että on kyky kasvaa ihmisenä. Enemmistön mielipide ei tarkoita sitä, että olisi enemmän oikeassa. Jos emme saa kannatusta ajatuksillemme joudumme seisomaan niiden kanssa yksin ja tuo kyky mittaa tietoisuutemme ja omavoimaisuuden määrää. Se määrittää myös oman luotettavuutemme itsemme ja muiden silmissä. Politiikassa juuri tuota kykyä tarvitaan paljon enemmän.

Lue myös artikkelini:
Pärjäämisen kulttuuri kertoo syvästä turvattomuudesta
Maailma tarvitsee herkän ihmisen itkua
Kuulutko sinäkin heihin jotka eivät tunnu löytävän elämässä paikkaansa? Kuulutko etsijöiden heimoon?
Materialla ei voi korvata syvimpiä tarpeita
Toimivin apu uupumukseen

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *