Mikä tekee hyvän terapeutin?

Terapiat on nykyään suosittuja palveluja. Kaikki terapiat ei silti sovi kaikille. Erilaisia terapioita on iso määrä mutta sitäkin suurempi määrä on erilaisia terapeutteja. Jokainen terapeutti on oma yksilönsä vaikka heitä saattaakin yhdistää sama metodi. Jokaisella on kuitenkin juuri se oma lähestymistapansa asiakkaan kohtaamiseen, oma henkilöhistoriansa joka vaikuttaa automaattisesti heidän olemukseensa ja oma maailmankatsomuksensa joka voi olla suuressa ristiriidassa asiakkaan maailmankatsomuksen kanssa. Kaikki nämä tekijät vaikuttavat isosti henkilökemioihin joka on tärkeä tekijä terapeutin ja terapia-asiakkaan kohtaamisessa. Nämä edellä mainitut asiat vaikuttavat suuresti terapiasuhteen onnistumiseen mutta vielä näitäkin tärkeämpi tekijä on mielestäni olemassa.

Se on läsnäolo. Mielestäni ei voi tarpeeksi korostaa sitä mikä merkitys on terapeutin aidolla läsnäololla terapiasuhteessa. Nykyään puhutaan paljon koulutuksen merkityksestä terapeuttien suhteen. Se onkin tärkeää, mutta oman henkilökohtaisen kokemukseni mukaan kaikkein tärkein ominaisuus terapeutissa on paitsi ammatillinen pätevyys myös elämänkoulu. Omaa traumaani kohdanneena en voi sanoa saaneeni kaipaamaani tukea aina ihmisiltä joilla on korkeakoulutus mutta ei juuri mitään omakohtaista kokemusta traumasta, masennuksesta tai muista vaikeista elämäntilanteista. Ymmärrys näihin asioihin kun syntyy usein sisäsyntyisesti, omien prosesssien kautta. Kliinisen kohtaamisen rinnalla on tärkeää olla myös aito kyky ymmärtää näitä asioita syvällisemmin.

Pelkästään teorioita  lukemalla saa hyvin kliinisen ymmärryksen asioihin. Vasta oma kokemus opettaa tunteista ja tietynlaista empatiaa ja myötätuntoa. Kun ihminen on voinut olla itselleen vaikeissa asioissa läsnä, hän osaa olla sitä toisillekin. Tätä ominaisuutta ei saa kirjoista eikä lukemalla.  Parhaan tuen olenkin saanut terapeuteilta jotka eivät asetu ylempään asemaan terapeuttina, ammattiroolinsa turvaan niin sanottuna auktoriteettina tai virkaroolin taakse vaan ovat voineet tuoda omat inhimillisyytensä esille kuitenkin selvästi ne jo käsitelleenä.

Pelkkä kliininen kohtaaminen ei paranna vaikka takana olisi kuinka monta pätevää tutkintoa. Sen sijaan inhimillinen kohtaaminen on aina eheyttävä kokemus. Uskallan puhua näin koska minulla on laajasti kokemusta monenlaisista terapioista ja hoidoista  syvän trauman kokeneena ja olen joutunut työstämään sitä vuosia elämästäni.

468x400 (1)

Mikä tekee hyvän terapeutin mielestäni on kyky olla aidosti läsnä. Antaa tilaa asiakkaan tunteille, ja tluoda omalla olemuksellaan aidosti hyväksyvä  ilmapiiri . Näitä asioita ei voi teeskennellä. Jos terapeutti ei ole virittynyt asiakkaan taajuudelle aidosti, parantava yhteys jää muodostumatta. Toimimattoman terapiakäynnin jälkeen voi olla tyhjä ja irrallinenkin olo. Hyvän terapiaistunnon tunnistaa siitä että ajatuksia ja tuntemuksia on saanut vapaasti käsitellä, niihin on vastattu ja terapeutti on voinut luoda uudenlaista turvallisuuden tunnetta niiden kohtaamiseen. Tuo turvallisen läsnäolon tila kantaa silloin  myös yksinolon hetkiin jolloin eheytymistä pääsee tapahtumaan ja perusturvan tunne vaikeiden tunteiden kohtaamiseen kasvaa.

Hyvä terapeutti osaa myös sanoa oikeat sanat jotka avaavat oivalluksia lisää. Mielestäni hyvä terapeutti osaa myös avata itseään sopivassa suhteessa. Hän voi kertoa itsestään ja tehdä itsensä helposti lähestyttäväksi jättämällä suurimman ammattiroolin pois. Ymmärrän kyllä että ammattiroolin tarkoitus on myös suojata työntekijää mutta usein tuo rooli tulee vain ihmisten väliin eikä edesauta asiakkaan toipumista. Jos lääkäri tuijottelee ikkunasta ulos reseptiä kirjoittaessaan, asiakkaalle ei välity hoivaavaa tunnetta joka on tärkeimpiä asioita paranemisprosessissa. Terapiasuhteessa ei myöskään toimi liukuhihnamainen suhtautuminen asiakkaaseen joka saattaa tulla helposti esimerkiksi työhön leipiintymisen myötä. Terapeutin ammatti on yksi niistä ammateista jossa kutsumuksella on tärkeä roolinsa.

Jopa rutiinitoimenpiteissä sillä on eroa tekeekö hoitaja työnsä virkaroolista vai uskaltaako hän antaa oman persoonansa, läsnäolonsa ja myötätuntonsa olla tilanteessa läsnä. Yleisesti kuulee paljon enemmän kritiikkiä hoitohenkilökuntaa kohtaan kuin positiivista palautetta mutta usein tuon positiivisen kokemuksen taustalla on juuri tuo hoitajan kyky ja sallimus kohdata ihminen aidosti ja uskallus jättää roolit vähemmälle. Roolin takaa on helppo lähestyä, ja mielestäni roolilla on hyvä peittää omat pelot, mutta eheyttävää kohtaamista ei voi niin hyvin roolin takaa tapahtua kuin silloin kun hoitotyöntekijäkin uskaltaa olla oma itsensä. Omien tunteidensa ja kokemustensa kanssa läsnä hoidettavalle.

Ihminen tunnistaa näiden olemisen tapojen eron sanattomalla tasolla, jossa vain energia puhuu. Se kuinka paljon terapeutti uskaltaa olla oma itsensä, kuinka sinut hän on itsensä ja menneisyytensä kanssa, myös huokuu hänestä  sanatta asiakkaalle. Tälläistä taitoa ei voi saavuttaaa pelkästään opiskelemalla vaan ainoastaan sisäisen tutkiskelun kautta.

yhteistyökumppanit

Minulle on matkani varrelle siunaantunut muutamia ihmisiä jotka ovat aidosti pystyneet olemaan läsnä ja eheyttämään minua tuolla aidolla läsnäolon kentällä. Yksi heistä on ollut psykosynteesiterapeutti Christel Abborre. Hän on  perheemme elämässä läsnä edelleen ja saan vieläkin voimaa  hänen viisaudestaan. Olen käynyt aikoinaan kolme ja puoli vuotta psykoterapiassa mutta yhden talven aikana käymäni yksittäiset kerrat Christelin luona olivat itselleni paljon eheyttävämpiä. Hän sai minut näkemään itseni oikein, oman peilauksensa ja läsnäolon kautta. Hän sai minut näkemään itseni vahvana ja viisaana, eikä pelkästään ongelmiani tai ”sairaana potilaana.” Häneen tutustuminen on ollut elämässäni yksi arvokkaimmista asioista. Vaikka jouduin maksamaan käyntikerrat omasta pussistani ilman Kela-korvausta, ja se oli minulle iso sijoitus,  jokainen penni on maksanut jo nyt  itsensä moninkertaisesti takaisin siitä voiman tunteesta jonka olen elämääni saanut hänen istuntojensa ansiosta. Kun valitsee terapeuttia niin tittelin lisäksi on mielestäni hyvä kuulostella myös omaa tunnetta. On tärkeä luottaa siihen tunteeseen millainen tunne  tulee heti alussa terapeutin kanssa, kohtaako hän  aidosti vai ei.

Löydät Christelin kotisivut täältä ja facebook sivut täältä.

Onko sinulla kokemuksia terapeuteista ja mikä sinun mielestäsi on terapeutin tärkein ominaisuus? 

 

0 kommenttia

Trackbacks/Pingbacks-linkit

  1. Miten vihaa voi lähteä käsittelemään? - Kultainen sulka - […] turvallisuuden tunnetta omien epävakaiden tunteiden tullessa esille. Tuollaisia peilejä ja hyviä terapeutteja on oman kokemukseni mukaan erittäin […]

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *