Olet avaintekijä uudesssa maailmassa

Maya-intiaanien kalenteri jakautuu baktuneiksi. Eli pitkiin, 400 vuoden pituisiin sykleihin. 21.12.2012 loppui maya-kalenterin kolmastoista sykli ja neljästoista alkoi. Vaikka me puhuimme maailmanlopusta, tuo päivämäärä mayojen kalenterissa tarkoitti  uuden syklin syntymistä ja jatkuvuutta. Tuolla päivämäärällä, 21.12.2012, olin itse eräässä museossa. Näyttelytilassa pidettiin juhlat tuon historiallisen hetken kunniaksi.  Näyttelyssä oli esillä mayojen muinaista alkuperäistä esineistöä. Tilaisuudessa oli vieraana presidentti Tarja Halonen ja puolisonsa Pentti Arajärvi. Kippistelimme näyttelyvieraiden kesken ja tasavaltamme presidentti toivotti minulle henkilökohtaisesti silmiin katsoen: ”Hyvää uutta maailmaa.”

Tuo hetki jäi minulle vaikuttavasti ja vahvasti mieleen. Olimme uuden maailman kynnyksellä, mutta kukaan ei käytännössä tiennyt mitä se tarkoittaisi. Toisille se oli merkityksetön hetki, toisille symbolinen ja toiset ajattelivat sen olevan konkreettinen lähtölaukaus uudelle.

Tänä uutena vuotena, lähes 10 vuotta myöhemmin, siirtyessämme vuoteen 2022, aistin itse astuvani tuon uuden maailman kynnyksen toiselle puolelle henkisesti ja samalla konkreettisesti. Jokainen uusi vuosi on symbolisesti uusi mahdollisuus. Astumme kuin puhtaaseen lumeen, uuteen aikaan. Jokaisessa ajassa on oma ainutlaatuinen energiansa, ja tässä ajassa uudistumisen käännekohta on käsinkosketeltava.

Henkinen ilmapiiri on pakottamassa valitsemaan puolia, joita ei todellisuudessa ole. Totuus on, että olemme tällä maapallolla yhdessä, yhteisessä oppikoulussa, kaikki omine läksyinemme. Konkreettisesti joudumme kuitenkin tekemään valintoja. Nuo valinnat piirtävät esiin sen kuka me olemme. Kyse ei ole siitä, että kuuluttaisi omia valintojaan turuilla ja toreilla. Vaan siitä, että on päässyt selville itse, perille itseensä, voimastaan käsin toimimaan. Ja siitä, että tekee valinnat linjassa omiin arvoihin. Kun voima on totta, se ei tarvitse jatkuvaa ulkopuolista tukea ja vahvistusta, eikä kannatusjoukkoja. Se ilmenee omasta sydämestä käsin, siksi sitä ei voi ohittaa. Se ilmentää itseään vapaana, sydämen totuudelleen uskollisena.

Kun sydänyhteys löytyy, sen ääntä on enää vaikea ohittaa. Tapahtuu siirtymä kuin uuteen todellisuuteen. Asiat eivät enää näytä samalta kuin aiemmin. Tämä vähittäinen tietoisuuden nousemisen prosessi on ollut vahvasti käynnissä viimeiset kymmenen vuotta. Nopealla syklillä on herätty tiedostamaan asioita. Niitä samoja vanhoja viisauksia mitä joskus aiemmin pidettiin täysin  luonnollisina, mutta jotka teollisuuden aikakausi polki jalkoihinsa. Kun oli paljon köyhyyttä ja maata piti rakentaa, tuon aikakauden arvot vastasivat ihmisten tarpeisiin tuoden vaurautta yksilöille ja yhtiöille.  Tämä kehitys on kärjistynyt nykyajassa siihen pisteeseen, että ihmiset palvelevat epäinhimillisessä työtahdissa systeemiä kuin erillistä entiteettiä. Suuryritysten valta ohittaa nykyisin politiikkojen päätäntävallan. Rahan valta on mennyt inhimillisten arvojen ohi. Politiikkakin palvelee todellisuudessa rahavirtoja, inhimillisten arvojen sijaan.

Jo Aristoteles puhui, että ihmisen tulisi ilmetä hänen keskeisimmät arvonsa elämässään. Arvoja voi olla mm. rehellisyys, ystävällisyys ja pyrkimys tietoon ja totuuteen. Me teemme valintoja perustuen omiin arvoihimme. Ja jos valinnat ovat ristiriidassa arvomaailmaamme, syntyy arvoristiriita joka johtaa henkiseen pahoinvointiin. Yhteiskunnassamme ollaan suuressa arvoristiriidassa. Tämä maailma pyörii vielä kovilla arvoilla. Se on rakentunut niiden päälle, joten sen pyörät pyörivät vielä jonkin aikaa senkin jälkeen vaikka moottori olisi pysähtynyt. Se on kuin raskas ajoneuvo, jota vie eteenpäin sen oma valtava massa.  Koneisto pyörii jylisten, jättäen ihmisten äänen kuulumattomiin. Ihmisten enemmistö kannattaa kuitenkin toisenlaisia,  pehmeitä arvoja. Se käy ilmi maailmanlaajuisesta arvoja käsittelevästä tutkimuksesta. Vaikka yhteisiä, inhimillisiä arvoja kannattaa  suuri osa maailman väestöstä, koneisto pyörii edelleen kovilla arvoilla. Koska niin moni ihmisistä on pitkään kuvitellut olevansa yksin. Vallalla oleva järjestelmä on saanut uskomaan, että enemmistö jakaa sen arvot. Ihmisten todellinen voima piilee omien arvojen käytännnön toteuttamisessa. Niiden kautta muutos tapahtuu ulkoisesti.

Avaa kätesi muutokselle, mutta älä päästä irti arvoistasi.
– Dalai Lama

Arvojen mukaan eläminen lisää merkityksellisyyden tunnetta. Merkityksellisyyden tunne on yksi tärkeimmistä onnellisuuden lähteistä. Uskollisuus omille arvoille ei ole kaunopuheisuutta vaan henkisen hyvinvoinnin kivijalka. Siksi onkin niin ihmeellistä, että suuri osa ihmisistä on ollut ”pakon” edessä valmiita myymään arvonsa. Se johtuu varmastikin siitä, ettei arvojen todellista merkitystä ymmärretä. Niitä ei välttämättä ole koskaan edes tullut miettineeksi selkeiksi itselleen.  Arvojen merkityksestä yksilölle ei puhuta esim. koulutusjärjestelmässä tarpeeksi.

Siksi omiin arvoihin ei ikään kuin ole ollut varaa. Omien arvojen myymisen hintaa ei ymmärrä, jos on aina elänyt jollekin ulkopuoliselle taholle ikään kuin velassa. Yhteiskunnassamme on totuttu tekemään jatkuvaa kompromissia ihmisten hyvinvoinnista, luonnon hyvinvoinnista ja kantokyvystä. On totuttu nojaamaan järkeen, materiaan ja  ulkoaohjautuvuuteen. Henkiset arvot ovat olleet sivussa.  Siksi arvojen mukaan eläminen voi tuntua kuin ylimääräiseltä luksukselta. Tai vain harvojen etuoikeudelta.

Tämä aika on kuitenkin muutokseen suuri katalyytti,  risteyskohta. Tässä ajassa heräämistä tapahtuu massoittain, koska arvojemme myymisen hinta alkaa olla niin suurta. Siltä on vaikea enää sulkea silmiään.  Herääminen kohdistuu nyt ilmiselviin ja räikeisiin olosuhteisiin. Mutta katalyytit johdattavat lopulta tekemään yhä pienempiä valintoja, selkeyttämään omat arvonsa ja toimimaan yhä uskollisempana niille. Kriisit tekevät parhaimmillaan tietä suuremmalla hyvinvoinnille. Ja ihmisen henkilökohtaiset kriisit johdattavat resilienssin löytymisen kautta omaan voimaan. Kun emme voi enää hakeutua turvaan ja yhteyteen sinne mistä sitä olemme tottuneet hakemaan, on käännyttävä itsensä puoleen ja tutkittava rehellisesti omaa totuuttaan. Kun sen löytää, siltä on mahdotonta enää sulkea silmiään. Se on myös hetki kun on alettava elää konkreettisesti sydämensä mukaan.

Kun teot ja sanat ovat linjassa arvojemme kanssa, tunnemme enemmän merkityksen tunnetta, syvää tyytyväisyyttä, iloa ja itsevarmuutta.  Mutta kun toimintamme on ristiriidassa oman totuutemme kanssa, elämä alkaa tuntua raskaalta ja se synnyttää negatiivista energiaa elämäämme. Mitä useampi alkaa ilmentää omaa totuuttaan ja elää arvojensa mukaan konkreettisesti, arkipäiväisissä valinnoissa, sen konkreettisemmin luomme todeksi uutta, arvojamme vastaavaa maailmaa.

Nämä kymmenen vuotta ovat olleet kuin matka synnytyskanavassa. Nousua sydäntietoisuuteen. Ja vuonna 2022 olemme valmiita tulemaan ulos sen luomaan uuteen maailmaan ja elämään enemmän linjassa omaan totuuteen.

Lue myös artikkelini:
Siirtymä mielestä sydäntietoisuuteen
Onnellisuus on kärsimyksen sisällä
Rajat on rakkautta; Teetkö rajat omalle jaksamisellesi
Sisäisen turvan tunteen vahvistaminen -verkkokurssi

Itsensä rakastamisen taito
Kun saavut rakkauteen, rakkaus saapuu sinuun
Nainen ja arvottomuuden tunne
Debyyttisingleni on julkaistu! Kuuntele biisi tästä
Huonoon itsetuntoon ei kannata tyytyä
Trauma on hermostossa; Triggeröityminen ei ole valinta
Traumaattiset kokemukset muuttuvat usein uhrin häpeäksi

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *