Omaääninen vertaistuellinen kanava ihmisyyteen. Inhimillisyyden kapinaa ja avoimuuden anarkiaa.

Kultainen Sulka-sivustolla kirjoittaa 25 autenttista eri ikäistä, inhimilliset arvot jakavaa ja erilaista elämänpolkua kulkenutta ihmistä. Missionamme on muuttaa yhteiskunnallista suhtautumista traumaoireista kärsiviin ihmisiin sekä luoda tietoisuutta siihen miten meitä kaikkia tarvitaan yhteisön hyvinvoinnin parantamiseen ja luomiseen. Ihminen tulisi nähdä kokonaisuutena, jonka kokemusmaailmaan on vaikuttanut koko hänen elämänpolkunsa. Yksilönä, jolle tärkeintä on kohdatuksi, ymmärretyksi ja nähdyksi tuleminen omana arvokkaana itsenään.

Tällä sivulla saat vertaistukea, turvaa ja rohkaisua oman polkusi kulkemiseen ja inhimillisten arvojen vaalimiseen. Arvot ovat tärkeä osa hyvinvointia. Ne eivät ole ylimääräistä luksusta, joihin vain jollain ihmisillä pitäisi olla varaa, vaan hyvinvoinnin perusta, jolle oman elämänsä rakentaa.

Herkkyys on yksi suurimmista voimavaroistamme suunnistaessamme kohti hyvinvointia ja joskus se mitä tarvitsemme löytääksemme omat lahjamme haasteiden seasta on nähdä muiden esimerkkiä rohkeudesta elää itseään kuunnellen. Yhteys toisiin on tässä ajassa katoavaa ja haluamme yhdessä tämän sivuston kautta luoda vahvempaa yhteyttä toisiimme.

Käsittelemme tällä sivulla kuvia kumartelematta ihmisyyteen liittyviä moninaisia aiheita. Jokaisella on viisautta ja tietoa jaettavana siitä mitä ihmisyys pitää sisällään. Yksilön jaettu kokemus voi olla se mikä tukee kollektiivisesti monia samojen haasteiden parissa kamppailevaa. Kirjoittajat tuovat kirjoituksissa esille omaa, usein muille näkymätöntä sisäistä maailmaa ja ajatuksiaan luodakseen samaistumispintaa muille. Joskus toisten kautta voimme löytää itsemme. Muut ihmiset voivat peilata meille itseymmärrystä ja tietoisuutta omasta toimintavoistamme. Siksi on tärkeää puhua erityisesti aiheista mistä ei kovin paljon vielä puhuta.

Aiheinamme ovat muun muassa mielenhyvinvointi, mielenterveydenhoito ja sen vaikutukset yksilötasolla sekä yhteisössä, luontoyhteyden vaaliminen, tunteet ja niiden merkitys kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta, avoimuuden tärkeys, oman keskeneräisyyden hyväksyminen ja itsemyötätunto sekä monet muut ihmisyyttämme koskettavat näkökulmat.

Kirjoittajat ovat esitelty omassa osiossaan. Sivustolta löydät myös verkkokurssit ja tuotteet jakamiimme aiheisiin liittyen. Kun opettelemme ymmärtämään itseämme, opimme ymmärtämään samalla myös muita.Tämän sivuston avulla on tarkoitus luoda lisää tilaa tutkia, tiedostaa, ymmärtää omaa merkitystämme yhteisössä ja luoda myötätuntoista tilaa olla oma itsensä. Toivottavasti viihdyt seurassamme.