Uuden ajan työpaikka

Uusi aika on täällä. On uuden ajan parisuhde, uuden ajan ihminen ja uuden ajan työ. Mitä ihmettä koko uusi aika edes tarkoittaa? Minulle se tarkoittaa henkistä kasvua, että ihmiskunnassa ollaan astuttu henkisen evoluution polulla eteenpäin. Uuden ajan parisuhteessa on tultu jo pidemmälle kuin sukupuoliroolit ja jaot, on tultu tasolle jossa kohdataan ihminen ihmiselle, jossa hyväksytään että mies ja nainen molemmat ovat sekä maskuliinisiä että feminiinisiä olemukseltaan, että on olemassa myö sukupuolineutraalivyöhyke ja että pyrimme rakentamaan kaikista normeista ja säännöistä vapaata kohtaamisen kulttuuria välillemme myös parisuhteessa.

 

Uuden ajan parisuhteessa on  tärkeintä läsnäolo, se että tulee nähdyksi ja oikeus muutokseen ja kasvuun. Uuden ajan parisuhde pyrkii tukemaan tätä kasvua toisessa. Moni ihminen on elänyt tälläisessä suhteessa aina eikä se ole mikään nykyajan keksintö mutta ehkä se uuden ajan ilmiönä kuvaakin että tälläiset parisuhteet ovat yleinen kehityssuunta ja lisääntymään päin. Vanhat tavat eivät kohta enää olekaan se vallitseva normi vaan tiedostavampi tapa elää parisuhteessa on tulevaisuuden normaali.

Uuden ajan ihminen tarkoittaa minulle sitä että ollaan henkilökohtaisella tasolla sitouduttu henkiseen kasvuun, oman tietoisuuden tason nostamiseen ja kehittämiseen ja sitä kautta vaikutetaan myös maailmaan. Halutaan ottaa vastuu omista tunteista, ymmärtää omaa historiaa ja muuttaa sitä katkaisemalla sukupolvien ketju esimerkiksi sukutraumojen suhteen. Halutaan pysäyttää jokin haitallinen jatkumo omaan elämään eikä siirtää omia tunteita  tukahduttamalla  traumoja ja vaikeita asioita enää omille lapsilleen. Uusi aika on henkilökohtaista vastuuta ja syvää itsen kohtaamista, syyttelyn ja projisoinnin sijasta.

 

 

Uuden ajan työ voisi olla tässä jatkumossa sitä, että ollaan tultu tietoisiksi että nykyinen järjestelmä ei kanna enää kovin pitkälle hedelmää siten miten on tarkoitettu. Kasvun on alettava tapahtua eri mitareilla kuin aikaisemmin. Kasvua onkin tulevaisuudessa hyvinvoinnin kasvu, ei bruttokansan tuotteen kasvu. Maailmassa on jo yksi  maa, Bhutan, joka mittaa bruttokansantuotteensa kansansa onnellisuuden perusteella.  Nykyinen työkulttuuri on alkanut kääntyä ihmistä vastaan ja jopa koko maapalloa vastaan. Viimeaikoina on myös alettu suhtautumaan kriittisemmin kuluttamiseen. Turhan tavaran tekeminen ja ostaminen ei enää ole sitä maailmaa jonka haluamme jättää lapsillemme, – jos siis todella haluamme jättää lapsillemme asuinkelvollisen planeetan jälkeemme. On siis herättävä tietoisemmaksi myös työkulttuurissa. Vastuu omasta työstä on otettava yksilötasolla mutta myös maailmanlaajuisesti.

Se, että teemme työtä ei olekaan enää itseisarvo ja hyve  lähemmässä tarkastelussa. Jotkut työpaikat ovat aivan haitallisia asiakkaille, työntekijälle ja koko maapallolle kun katsotaan asioita todella rehellisesti eikä rahan kuvat silmissä. Tärkeintä tulevaisuuden työssä  on se mitä työtä teemme ja mistä lähtökohdista käsin.  Moni nykyinen työpaikka tulee olemaan tulevaisuudessa täysin turha, tiettyjä nykyisenlaisia palveluja ei enää tarvita. Automatiikka ja robotit tulee korvaamaan monet ihmiset työpaikoilla. Joidenkin ennusteiden mukaan 30-50% nykyisistä työpaikoista tulee katoaman.

​Vanha ei toimi enää, ei työssä eikä monessa muussakaan. Ravinto ajaa meidät sairaaksi, nykyinen terveydenhuolto keskittyy lähinnä oireiden hoitamiseen ja niin myös työelämä on muutoksessa. Tämä kaikki vaatii ihmiseltä todella paljon rohkeutta, itsetutkiskelua, vanhojen uskomusten purkamista, luottamusta omaan itseen ja uudenlaista näkökulman vaihdosta. Uusi on aina pelottavaa vaikka se olisikin parempaa kuin vanha mutta noiden pelkojen läpi pitää kulkea jotta voimme nähdä aivan uudenlaisia maisemia ja kohota siihen voimaan joka meistä todella löytyy. Pelkojen takana on paljon omaa voimaamme lukittuna. Pelkojemme takia onkin ollut helppo olla ulkoaohjautuva. On helppo hakeutua valmiisiin ammatteihin ja tehdä sitä mitä muut olettavat tai sitä ”mitä kuuluu.” On turvallisempaa sopeutua kuin uida vastavirtaan. Suurin osa peloistamme liittyy myös toimeentulon saamiseen joten ne linkittyvät myös vahvasti työhön ja työelämään. Työ koetaan pakkona ja oma toimeentulonsa turvatakseen on pakko tehdä jotain.

​Kun vanha ei enää toimi, siitä on uskallettava luopua, mutta miten luovutaan vanhasta jos uudesta ei ole vielä varmuutta. Se vaatiikin rohkeutta, ja visiota ja luovuutta. On hypättävä rohkeasti kokeilemaan ja löytämään uusia polkuja. Kun vanhat plut on tallattu ja kaluttu loppuun, saattaa olla viisainta jättää ne kokonaan taakse. Jotkut asiat jotka tehtiin vanhalla tavalla eivät toimi enää ollenkaan uudessa. On luotava täysin uudet käytännöt. Jonkun täytyy olla se hullu joka tekee asiat toisin ensin. Onneksi näitä ihania luovia hulluja ja visionäärejä on meidänin maassamme hurjasti, saati maailmanlaajuisesti.

Luovuus ja rohkeus ovat uuden ajan arvoja

​Jos et ole keskittynyt pelkästään uutiskuvien luomiin näkymiin olet saattanut huomatakin sen. Suurten massojen liikehdinnän taustalla on valtavasti uusia siemeniä kylvettynä jo, joiden satoa saamme pian nähdä konkreettisesti. Jokainn ihminen joka uskoo omaan unelmaansa kylvää noita siemeniä, jokainen ihminen joka alkaa käytännössä toteuttaa visioitaan paremmman maailman ja ihmisten hyvinvoinnin puolesta tekevät suuren palvelun kokonaisuudelle. Tiedän, että niin moni haluaisi jättää vanhan mutta eiuskalla. Onneksi yhä useammalla on tuota rohkeutta ja loputkin saavat sitä muiden esimerkin voimasta. Aika on koko ajan kypsempi henkilökohtaiselle muutokselle ja koko ajan löytyy enemmän ihmisiä jotka voivat tukea toisiaan tässä muutoksessa.

​Uudenajan työpaikat voisivat  keskittyä lähinnä ihmisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, uusiutuvan energian luomiseen, verkkovalmennuksiin, aineettomien tuotteiden kauppaamiseen, hyvinvointipalveluihin, takaisin luonnollisuuteen johdattavien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen ja tuottamiseen…. Uusi aika luo enemmän hyvinvointia. Vanha ”rahaa hinnalla millä hyvänsä” mentaliteetti on vielä tässä hetkessä voimissaan mutta jo nyt se on saanut isoja säröjä. Koko ajan ihmiset heräävät tiedostamaan enemmän mitä kulissien takana tapahtuu. Vaikka usein niin luulemme niin monetkaan asiat eivät ole ihmisten parhaaksi, vaan markkintaloutta palvelemaan, kuten lääketeollisuus ja jopa ruokateollisuus. Tietoisuuden kasvaminen auttaa ihmisiä luopumaan vanhasta  ja  siirtymään uuteen. Maailma muuttuu yksi ihminen kerrallaan. ​

Picture

Työelämä on  muuttunut monella alalla lähes sietämättömäksi. Työuupumus on jo hyvin nuorillakin todella yleinen. Työuupumus ja masennus kulkevat käsikädessä. Jos ei saa toteuttaa mielekkäästi itseään vaan tiukkojen ehtojen sanelemana oma energia kääntyy sisäänpäin ja aiheuttaa helposti lamaannusta ja masennusta.  Monen ihmisen on vaikea löytää paikkansa nykyisessä työelämässä enää. Vanha uuvuttaa liikaa mutta kuitenkin ulkopuolelta saa jatkuvasti viestiä että pitäisi jaksaa ja pärjätä. On todella suuri kynnys myöntää ääneen että ei jaksakaan. Ulkopuolelta kun ei välttämättä saa tähän minkäänlaista tukea ja itselä ei ole välttämättä minkäänlaista käsitystä mitä muuta voisi tehdä.

Tämä aika vaatii että tiettyjen toimintapojen on muututtava. Ihmisten on itse herättävä omaan hyvinvointiinsa ja on myös löydettävä se uskallus rakentaa juuri se oman näköinen työ itselle. Kaikkien ei tarvitsekaan löytää paikkaansa valmiista lokeroista. Innovatiivisuuteen ei kauheasti tueta, se on jokinn harvinainen lahja jos joku löytää oman juttunsa, mutta näin ei tarvitse olla. Uskon että jokaisesta meistä löytyy lahjoja jos vaan uskallmme kuunnella itseämme ulkopuolisista paineista huolimatta. Uudenlainen työ vaatii luovuutta ja uskallusta  olla pioneeri. Pitää uskaltaa tehdä asioita erilailla, omalla tavalla. ​

En  ole ainoa joka on joutunut hakemaan omaa paikkaansa tässä yhteiskunnassa eikä hakemisesta huolimata omanlaista paikkaa vain ole tuntunut löytyvän. On joutunut käymään itsesyyttelyn suossa ”miksen pysty samaan kuin muut”, ”olenko vääränlainen” jne. Olen nyt oivaltanut sen minkä kauan jo tunsin mutten ehkä uskaltanut siihen luottaa. Minulle ei ole olemassa valmista paikkaa. Luon oman työni itse. Tämä on ajoittain vaatinut sokeaa uskoa ja välillä uskon loppuessa vääränlaisia kompromisseja.

Tulevaisuuden työ pyytää ihmistä olemaan uskollinen arvoilleen. Uuden ajan työ vaatii rohkeutta olla autenttinen oma itsensä. Uuden ajan työelämä vaatii ihmisestä pusertamaan irti kaiken rohkeuden näyttämään maailmalle kuka hän on. Työelämä ei vaadi enää samanlaista kyynärpää taktiikkaa tai kovia arvoja kuten ennen vaan pikemminkin tulevaisuudessa vahvuus on aivan päinvastainen toiminta. Myötätunto ja yhteistyöntekeminen nousvat koko ajan suurempaan arvoon. Kyky olla läsnä ja nähdä toinen ihminen on suurinta valuuttaa työelämässä ehkä tulevaisuudessa. Kaikilla ei ole näitä kykyjä ja siksi nekin ovat lahjakkuutta.  Jokaisen henkilökohtaiset vahvuudet pääsevät estradille kun työ luodaan sisältäkäsin eikä ulkoisista vaatimuksista käsin. Enää ei tarvitse olla samasta muotista kuin kaikki muut kuten vielä tehdastyöläisyyden kulta-ajan jälkimainingeissa.

Muutos on mahdollisuus

Kun uskallamme elää autenttista elämää rohkeana sydämen voimasta, uskallamme astua sille tielle joka on meille tarkoitettu. Jos kärsit vanhassa työssä tai tunnet kutsun astua uuteen, olet saanut kutsun luoda uutta maailmaa! Sinun ei tarvitse tietää mitä tulevaisuus tuo tullessaan, ensimmäinen askel on opetella luottamaan itseensä, sisäiseen hiljaiseen ääneen joka kutsuu ajallaan ja juuri sopivaan tahtiin etenemään. Kun valitset pelon sijasta toiminnan ja antaudut tulevaisuudelle etkä seiso itsesi tiellä, kaikki avautuu. Näin minulle ja niin monelle tuntemalleni ihmiselle on jo käynyt. Ainoa mitä tarvitsee tehdä on astua omalle puolelleen, puoltaa visiotaan tai sisäistä tunnettaan, kaikki muu järjestyy kyllä. Sinut on kutsuttu rakentamaan uutta, parempaa maailmaa. ​

Kaikki tämä on vielä paljon puheen ja idealismin tasolla, ymmärrän sen kyllä. Maailmaa luodaan kuitenkin ensin ajatustasolla, visioissa. Ja tämä siirtymä vanhasta mallista uuteen on jo käynnissä. Se on jo hyvän aikaa ollut tapahtumassa. Vielä muutama vuosi sitten tämä oli vieläkin enemmän utopiaa nyt jo niin paljon enemmän konkretiaa. Liikehdintä on käynnissä, sinussa, meissä. On aika alkaa liikkua kohti sitä mitä kohti kutsu sisimmässä käy.

Picture

Uuden ajan työ kutsuu sydämestä asti tuntuvalla poltteellaan. Ihmisessä on vahva tunne ja veto omaa kutsumustaan kohtaan. Joskus epäusko omiin kykyihin voi olla kuitenkin niin vahva ettei kutsua edes kuule. Kaikki nuo vääränlaiset uskomukset itsestä on kuitenkin purettavissa. On mahdollista astua itselleenkin näkyviin. Nähdä kuka on. Uuden ajan työ on nimenomaan omiin vahvuuksiin ja omaan aitouteen perustuvaa. Monesti koulutus kutsumukseen tulee ”elämänkoulun” kautta. Ihminen on voinut käydä läpi vaikean polun mikä on opettanut eniten.

Tuon työn parissa ihminen voimaantuu, ei eltaannu. Työ voi myös antaa voimia, eikä pelkästään viedä niitä. Työ voi tuntua helpolta. Nykyään minun on totutettava itseni siihen että saan tehdä sitä mitä rakastan. On ollut opettelemista jotta voin salia itselleni työksi sen mitä rakastan. On pitänyt opetella pois niistä uskomuksista, että ne fraasit eivät olekaan kiveen kirjoitettuja mitä työstä annetaan ymmärtää. Meni pitkään hyväksyä oma kutsumus ”oikeaksi työksi”, kun olin kasvanut niin vahvasti uskomukseen että työ ei ole kivaa en osanut mieltää intohimoani oikeaksi työksi. Nyt kun olen alkanut sallia tämän matka onvasta alkanut. ​

​Olen blogini kirjoittamisen myötä saanut upean tilaisuuden tutustua henkilöihin jotka tekevät juuri tälläistä uuden ajan työtä nyt jo käytännössä. Olen saanut kuulla heiltä upeita tarinoita siitä miten vanhasta maailmasta peilaavat ovat kritisoineet heitä ja pistäneet vastustuksen tielle mutta jotka ovat siitä huolimatta luoneet jotain upeaa, omanlaista. Jokainen joka aloittaa jotain uutta saa kuulla sen saman epäilyn ja kokea miten kannustavat ihmiset ovat vähemmistössä kun enemmistö vastustaa muutosta. Saamme nuo ihmiset elämäämme syystä. Saamme heidät vahvistamaan omaa voimaamme, saamme heidät hokemaan epäilyjään ääneen siitä syystä että voisimme itse vahvistua siinä mihin aidosti uskomme. Jokainen ihminen voi opettaa sinulle lisää omasta voimastasi jota tulet tarvitsemaan kun luot yhdessä muiden kanssa maailmaa uudeksi, yksi kutsumus kerrallaan. ​


Maailmaan syntyy koko ajan lisää jotain huikeaa, jotain mitä siinä ei vielä eilen ollut. Kun ihminen uskaltaa kuunnella sisintään ja soveltaa oppimaansa omanlaiseksi  paketiksi syntyy jotain arvokasta joka palvelee meitä kaikkia. Jatkossa voit lukea blogistani näiden kutsumustaan seuraavien uuden ajan työtä tekevien ihmisten tarinoita ja minun omia kokemuksia heidän palveluistaan. Olen jo tavannut muutaman näistä pioneereista jotka muuttivat ensi tapaamisella minunkin elämääni. En malta itsekään odottaa mitä kaikkea saan vielä kokea näiden ihmisten kanssa jotka johdattavat minua syvemmin omaan kutsumukseeni  inspiroivalla esimerkillään! Tästä matkasta tulee huikea, sen tunnen vahvasti.

”You may say I´m a dreamer, but I´m not the only one.” – John Lennon

Jos koet, että olet juuri sellainen ihminen joka luo maailmaan jotain autenttisen ainutlaatuista ja uutta lähetä minulle sähköpostia miaumai@gmail.com ja jutellaan lisää, jospa voisimme olla toisillemme avuksi matkan varrella esimerkiksi molempia rikastuttavan yhteistyön merkeissä.

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *