Tämä on Uuden ajan yrittäjät- haastattelusarjan neljäs osa. Tällä kertaa saan esitellä teille todella tärkeää työtä lasten ja vanhempien parissa tekevän Heli Mäkelän. Heli tuo tunnetaitojen ja läsnäolon tärkeää sanomaa näkyväksi työnsä kautta.

Teemme kesän ja syksyn aikana yhteistyötä Helin kanssa verkkokurssien parissa ja olen todella kiitollinen, että saan olla tuomassa esille Helin tärkeää työtä. Tunnetaidot ovat ne jotka kantavat läpi elämän ja niihin keskitetään mielestäni vieläkin liian vähän huomiota. Ehkä tulevaisuudessa Helin kaltaisten pioneerien avulla tunnetaidot rantautuvat yhä luonnollisemmin enenevissä määrin myös varhaiskasvatuksen piiriin ja jokaiseen kotiin.

Lue Helin itsensä kertomana miten hän onnistui luomaan omien arvojensa mukaisen työpaikan tunnetaitojen sanansaattajana.

Kerro hieman itsestäsi ja kuinka päädyit lasten tunnetaito ja mindfulness ohjaajaksi?

Olen Heli Mäkelä, kahden lapsen äiti, vaimo ja yrittäjä. Ensimmäiseltä koulutukseltani olen sosionomi ja opiskelujen jälkeen tein töitä päiväkodissa reilun kolmen vuoden ajan lastentarhanopettajana ja erityislastentarhanopettajana. Kiinnostuin toimintaterapiasta ja opiskelin toimintaterapeutiksi. Tässä vaiheessa syntyivät omat lapseni ja olin kotona muutaman vuoden ohjaten samalla erilaisia perheliikuntaryhmiä ilta- ja viikonlopputyönä.

Omien lasten syntymä käynnisti minussa ison prosessin, jossa aloin tutkailla niitä toimintatapoja, joita ovat vanhempani olivat käyttäneet kanssani ja aloin työstää itseäni. Totesin, etten halua käyttää lasteni kanssa niitä perinteisiä kasvatustapoja, kuten uhkailua, lahjontaa ja rankaisemista. Minut oli kasvatettu kiltiksi tytöksi, joka tottelee kerrasta ja joka ei juurikaan saanut ilmaista tunteitaan. Lasteni synnyttyä nämä sisälleni sullotut tunteet alkoivat vyöryä yli. Huomasin, että omat tunne- ja vuorovaikutustaitoni olivat aika olemattomat. Alkoi tutustuminen myönteisiin kasvatuskeinoihin ja tunnetaitoihin. Alkoi matka itseeni.

Palatessani työelämään kotiäitivuosien jälkeen minua kiinnosti ennaltaehkäisevä lastensuojelu ja tein töitä neuvolan perhetyöntekijänä 6.5 vuotta. Ne olivat valtavan opettavat vuodet ja opin paljon perheiden kohtaamisesta ja esimerkiksi varhaisen vuorovaikutuksen tukemisesta ja lasten uniongelmien hoidosta. Noiden työvuosien aikana minulla oli stressiä ja unettomuutta. Aloin etsiä keinoja vaikuttaa omaan olooni ja löysin mindfulnessin ja sitä kautta käynnistyi oma kasvumatkani ja tieni yrittäjäksi.

Yrittäjyyden aikana olen opiskellut ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi, mindfulness-ohjaajaksi ja Lasten Tunnetaito-ohjaajaksi ja käynyt lukuisan määrän erilaisia lyhyempiä koulutuksia, esimerkiksi Toimiva perhe – ohjaajakoulutuksen ja satuhierontaohjaajakoulutuksen. Haluan kehittää koko ajan ammattitaitoani ja pysyä ajan tasalla. Nyt viimeksi olen käynyt parisuhteen tunnetaitoihin ja ristiriitojen ratkaisemiseen liittyviä koulutuksia. Käytän itsestäni nimikettä mindfulness- ja tunnetaito-ohjaaja.

 

Mitä kaikkea työhösi kuuluu?

Työhöni kuuluu ryhmien ohjaamista, luennointia, kouluttamista ja myös paljon tietokoneen ääressä työskentelyä (blogikirjoitusten kirjoittaminen, markkinointi, asiakaspalvelu, verkkovalmennusten tekeminen, somekanavien päivittäminen jne).  Pyrin palveluillani auttamaan vanhempia ja kasvattajia kohti tunnetaitoista, hyvinvoivaa ja läsnäolevaa vanhemmuutta ja kasvattajuutta. Minun missioni on tukea vanhempia kasvamaan pois niistä vanhoista malleista, jotka elävät edelleenkin kasvatuksessa (esimerkiksi uhkailu, kiristäminen, lahjominen, lapsen rankaiseminen, lapsen käytöksen manipulointi ja lapsen tunnekokemusten mitätöinti). Vanhemmuustaitoja voi kehittää ihan yhtä lailla kuin muitakin taitoja.

Ohjaan tunnetaitoryhmiä ja tunnetyöpajoja, joissa pyrin tarjoamaan lapsille ja vanhemmille tunnetaitoja, joista on hyötyä koko elämään. Itse olen opetellut tunnetaitoja vasta aikuisena ja mikä lahja lapselle onkaan, että hän oppii ymmärtämään itseään ja tunteitaan jo pienestä alkaen. Olen myös huomannut, ettei kaikilla vanhemmilla ole keinoja oman lapsen tunnetaitojen ja rauhoittumisen tukemiseen ja haluan tarjota näitä keinoja. Moni vanhempi on hukassa omien tunteidensa kanssa ja kursseihini verkkovalmennukseeni kuuluu myös paljon tunnetaitojen kehittämiseen liittyvää materiaalia.